Nu we wat meer weten over wat er zoal gebeurde op een dagje "spelen" kunnen we het amfitheater van Pompeii beter begrijpen. Dus even wat extra aandacht voor het  oudste Romeinse  
stenen amphitheater tot nu toe opgegraven.
Op de eerste rijen (ima cavea)  zaten de belangrijkste mensen van de stad. Sommigen
hadden vanwege hun rang zelfs hun eigen zetels (bisellia) die op een van de vier
platformpjes naast de hoofdingangen konden staan. Er was ook een groter platform
in het midden aan de oostzijde (podium). Hier zat de editor (sponsor van de spelen)
en zijn gevolg.
Er waren  twee kleinere ingangen gelijkvloers (aditus ad caveas), deze waren
bestemd voor de belangrijke inwoners die op de eerste rang (Ima cavea) of op de
zetels op het platform mochten zitten.
De twee dubbele trappen  aan de buitenkant van het theater in het noordwesten
en het westen waren voor het gewone publiek.
Er waren nog  twee kleinere trappen die leidden naar het terras aan de zuidoostkant.
Het terras lag tegen de summa cavea aan en was 4 m. breed.
Hier waren de ingangen naar de hoger gelegen loges (cathedrae) die  alleen voor

vrouwen bestemd waren.
De hoofdingang voor de "pompa" was aan de zuidkant, de "Porta Triumphalis".
Langs deze gang mochten de overwinnaars ook de arena weer verlaten.
In Pompeii had deze doorgang een rechte hoek vanwege de stadswal.
Aan de noordkant was "Porta Sanavivaria", "poort van gezondheid en leven".
Hier kwamen de gladiatoren binnen voor hun "optreden" en als ze  verloren
hadden maar gespaard bleven gingen ze hierdoor naar ook weer naar buiten.
De wilde dieren waren misschien bij de Porta Sanavivaria gehuisvest omdat daar een

ruimte met restanten van tralies is gevonden.
De kleine ruimtes naast de twee hoofdingangen (carcer) waren waarschijnlijk
opslagplaatsen voor gladiatorenwapens.
Aan de westkant van de arena was een klein poortje, de "porta Libitinensis".
De doden werden door deze poort naar buiten gesleept.
Achter de poort was een trapje naar beneden en dan een lange nauwe gang
die leidde naar de uitgang, onder de dubbele trappen aan de westkant.
Aan de linkerkant van deze gang, vlakbij de arena, was een klein kamertje, het  
'spolarium', waar de wapenuitrusting van gedode gladiatoren werd afgedaan.

6) Nogmaals het amfitheater van Pompeii

© Alain Canu. Dit vind ik de beste interpretatie van het amphitheater wat ik tot nog toe gezien heb.
Een "sfeervol" plaatje van hoe een net gedode gladiator met een haak
door de "Porta Libitinensis  gesleept wordt.
De dode lichamen van gladiatoren werden  overigens waarschijnlijk met
een soort brancard verwijderd,  maar alle 'gewone' ter dood veroordeelden
of alle gedode dieren wier lichamen ook verwijderd moesten
worden, werden zonder omhaal met een haak door deze poort gesleept.
Of mensen erbij stil stonden of enige eerbied betoonde? Ik weet het niet...
Gedoodde gladiatoren kregen een fatsoenlijke begrafenis en een grafsteen.
Voor sommige misdagers  die veroordeeld waren om door wilde dieren
verscheurd te worden gold als extra straf dat hun lichaam geen graf
zou krijgen en dat de familie en vrienden niet mochten rouwen om
hun dood. Dit is wel heel gruwelijk.
Het lugubere gangetje waar
de dode gladiatoren door
naar buiten gedragen werden.
Rechtvooruit zie je het trapje
naar de arena en rechts zie je
de ingang naar het "Spolarium".
"Porta Triumphalis"
De hoofdingang in het
zuidwesten.
Hier kwam de processie
(pompa) in volle glorie de
arena in marcheren.
En de overwinnaar liep
hierdoor naar buiten.
Een  nog zo'n "sfeervol" plaatje, nu van een zwaargewonde gladiator die
eertse hulp krijgt in een van de vele ruimtes van het amphitheater.
De medische verzorging was erg goed.
Er is een begraafplaats gevonden in Ephesus (Turkije) speciaal
voor gladiatoren. De gevonden skeletten toonden  veel goed  geheelde
wonden  en zelfs een  gelukte chirurgische amputatie.
Bij sommige skeletten kun je verwondingen aan het hoofd zien, niet
veroorzaakt door een wapen van een gladiator, maar door een zware hamer.
De hamer van Charun!
(prof. Karl Grossschmidt en dr. Fabian Kanz,  Medical University of Vienna)
Een van gangen
voor het publiek.
Rechts zie je een
ingang naar de
zitplaatsen.
"Porta Triumphalis"
nu naar de uitgang
gezien.
Laten we niet vergeten dat de spelen een groot feest
waren. Hier een reconstructie. Je ziet de stalletjes
waar je hapjes en drankjes kon kopen. Misschien ook
kussens voor op die harde stenen banken?
(reconstructie)
De gang komt uit onder
de trappen aan de westzijde.
Hoeveel diepbedroefde mensen
zouden hier gestaan hebben
om een glimp op te vangen
van het lijk van hun dode
geliefde?
"Porta Sanavivaria"
De hoofdingang in het noorden.
Als de meeste bezoekers hun zitplaatsen
hadden gevonden werd er een hek geplaatst
(daar zijn de gaten in de vloer voor)
zodat je een afscheiding kreeg.
Late bezoekers konden dan langs de smalle kant
alsnog naar binnen.
Langs de brede kant betraden de gladiatoren en
de wilde dieren de arena voor hun "optreden".
Gladiatoren die hadden verloren maar werden
gespaard
kwamen door deze gang ook weer naar buiten.
(MAU and KELSEY'S POMPEII: ITS LIFE AND ART  1907)
Het amfitheater van Pompeii, geschiedenis
In de hoofdingang (de porta Triumphalis) zijn inscripties te zien wie het amphitheater hebben laten bouwen en wie het hebben laten wederopbouwen na de aardbeving van 62 n.Chr.
De inscriptie waaruit blijkt wanneer het amphitheater gebouwd is.
"Quinctius, C.f. Valgus M. Porcius M. f. duovir(i) quinq(uennales)
coloniai honoris caussa spectacula de sua peq(unia) coer(arunt) et
coloneis locum in perpetuom deder(unt)"
C. Quintius Valgus and M Procius waren officieren onder generaal
Sulla die de stad Pompeii onder  Romeins gezag bracht. Ze bouwden
het amfitheater speciaal voor de oudmillitairen (kolonisten)van Sulla
die in Pompeii een stukje land kregen.
Bij de ingang van de "Porta Sanavivaria" zijn aan weerszijden twee
nissen te zien, waar ooit standbeelden stonden van C. Cuspius Pansa
en zijn zoon, met dezelfde naam.
Ze bekleedden allebei zeer hoge functies in Pompeii.
Het bijzondere is de tekst waarin staat dat ze het amfitheater op eigen
kosten lieten  restaureren na de aardbeving van 62 n. Chr.
Het is moeilijk voor te stellen wat er dan beschadigd was aan zo´n solide
gebouw wat ook vrijwel intact bleef na de vulkaanuitbarsting...
In juli 59 n.Chr. ging er wat gruwelijk mis tijdens de spelen.
Het amfitheater zat vol, met uiteraard Pompeiianen, een handjevol Pithecusani (de bewoners van het nabij Cumae gelegen eilandje Pithecusae)
maar ook veel Nucerianen, de spelen werden namelijk gegeven door een editor uit Nuceria, Livineius Regulus.
De aanleiding was, zoals altijd, futiel, de scheidsrechter nam in de ogen van de Nucerianen een verkeerde beslissing. Er werd over en weer flink
gescholden, de stemming werd grimmiger en opeens werd de eerste steen gegooid. En niet lang daarna kwamen er ook wapens te voorschijn,
hoewel het eigenlijk verboden was gewapend het amphitheater binnen te gaan.
Overal werd nu gevochten, zelfs tot buiten het amfitheater. De Pompeiianen, in hun eigen stad en in de meerderheid, bovendien geholpen door de
Pithecusani, wonnen natuurlijk.
Er waren vele doden en nog meer zwaargewonden, vooral onder de Nucerianen.
Dat dit niet een normaal voorval was blijkt wel uit de zware straf van keizer Nero en de senaat van Rome: In Pompeii mochten 10 jaar lang geen
gladiatorgevechten meer worden gehouden. De editor  Livineius Regulus werd verbannen.
Jachtpartijen (venationes) en atletiekspelen mochten gewoon doorgaan.
Na de aardbeving van 62 n. Chr. werd het verbod op gladiatorspelen opgeheven.
Zie voor het verslag van Tacitus (Latijn / Nederlands) en de achtergronden van de vete tussen Pompeianen en Nucerianen  "Geschiedenis van Pompeii"
Graffiti uit Pompeii met de afbeelding van het bloedbad. (Casa di Anicetus)
Je ziet hier duidelijk de Vela (zeilen tegen de zon) en de stadsmuur-en poorten.
Rechts de palaestra en zelfs tot daarbinnen  zie je Pompeianen die arme nucerianen volgen en vermoorden.
Een eigenaardigheid zijn de bogen onder de dubbele trap. Tel ze maar na. Zelfs authentieke bronnen zijn dus niet te vertrouwen!
De gladiatorenschool in Pompeii was  gevestigd in het Grote Palaestra, naast het amfitheater.
Hier waren ook openbare latrines (Wc's), waarvan de bezoekers van het amphitheater tijdens spelen gebruik van maakten. (In het amphitheater zelf waren geen wc's)

7) Gladiatorenschool in Pompeii

Het enorme Palaestra naast het amfithater. Het had een  
oefenveld van drie voetbalvelden groot en zelfs een zwembad
(de rechthoek in het midden van het terrein) Rechts een
reconstructie. Er stond een dubbele rij platanen die een paar
jaar terug weer herplant zijn. Het was het mooiste sportterrein
wat je ook in deze tijd  zou wensen.
De latrine links naast een van
de ingangen van het Paleastra.
Je kijkt nu vanaf  het amfitheater
richting west.
Na de aardbeving van 62 AD werden de gladiatoren gehuisvest in de theaterwijk, in de Quadriportico direct achter het grote theater.
Waarschijnlijk was het grote palaestra te zwaar beschadigd geraakt.
De  nieuwe verblijfplaats voor de gladiatoren was een stuk kleiner dan wat ze gewend waren. (Het oefenterrein was c. 46.9 x 36.5m., de overdekte wandelgang
eromheen was c. 4m. breed) )
Een eigen zwembad konden ze voorlopig  vergeten.
Wel werden noodzakelijke aanpassingen gemaakt voor de nieuwe bewoners.
Op de begane grond en de eerste verdieping werden kleine kamertjes gebouwd, van ongeveer 3.5 m².
Boven liep een houten galerij voorlangs de kamertjes en een grote en twee kleinere trappen leidden naar beneden.
Een gedeelte  van de  tweede verdieping en de galerij is gereconstrueerd, steeds naar de nieuwste archeologische inzichten (zucht).
De kamertjes waren bedoeld voor de gladiatoren. Ze sliepen met meerder mensen op een kamer (2 tot maximaal 6 personen).
Op de begane grond kwam een keuken en grote eetzaal, geschikt voor wel 100 man.
Nieuw was ook een gevangenis op de begane grond, altijd handig met opstandige, tot dood in de arena veroordeelde wanhopige mensen.  Er in was een voetenijzer
waar mensen aan vastgeketend werden. Ze konden alleen liggen of ongemakkelijk zitten.
Op grond van het  aantal kamers en de grootte van de eetzaal en keuken is berekend dat er zo'n 100 (maximaal 200)  gladiatoren werden getraind.*
Dit is normaal voor een kleinere stad zoals Pompeii.
Gladiatoren werden door de Lanista ook verhuurd voor optredens in andere steden. "Gastgladiatoren" werden dan waarschijnlijk ook hier ondergebracht.
Zo waren (de peperdure) gladiatoren uit de keizerlijke scholen te Capua erg geliefd in Pompeii. (De Iuliani en Neroniani worden vaak op graffiti in Pompeii vermeld)

* D. L Bomgardner, The Story of the Roman Amphitheatre. 2000.
Het nieuwe onderkomen.
Je ziet het als groen
rechthoek boven het grote
theater.
Dichterbij gezien
De binnenplaats waar
de gladiatoren oefenden.
Vondsten uit de barrakken.
1   Via Stabia
2   De hoofdingang. Voor de verbouwing  tot gladiatorenbarak was het rechts open naar de theaters.
3   Het kamertje voor de wachtpost die de ingang moest bewaken. De drie andere (kleinere)
   ingangen waren met sloten vergrendeld. Dus je ziet wel hoe "vrijwillig" de gladiatoren hier zaten
4   Eetzaal.
5   Keuken, een van de aanpassingen was een enorme haard om veel maaltijden te gelijk te kunnen klaarmaken.
6   Brede trap naar bovenverdieping. Waarschijnlijk  naar de vertrekken van de  Lanista  (Eigenaar van de school)
   en de trainers.
   Op de eerste verdieping waren kamers met hun ingang aan een houten galerij.     
7   In deze ruimte zijn twee houten kisten gevonden  met resten van kleding met gouddraad doorweven.
   Daarnaast werden ook prachtige wapenuitrustingen gevonden, bedoeld voor de Pompa.
   Ook vond men hier 18 skeletten. Een ervan was gezien haar sieraden een zeer rijke vrouw.
   Hier komen alle romantische verhalen uit voort van een geheime relatie tussen een rijke vrouw en een
   gladiator die de dood in elkaars armen vonden tijdens de vulkaanuitbarsting.. Zelfs in de film "The last days of
   Pompeii" wordt dit als een gegeven gebruikt. Nu weet je dat er in ieder geval nog 16 andere mensen in deze
   ruimte waren.
8    Exedra ("toonkamer") met prachtige fresco's van  Mars en Venus en gladiatorenwapens.
    Waarschijnlijk de plek waar gladiatoren in vol ornaat op hun beurt wachtten om op te treden in de arena.
9    Gevangenis (ergastulum) met een metalen geval op de vloer waar je aan geketend werd zodat je alleen kon
    liggen of moeizaam zitten. Er zijn hier 4 skeletten gevonden maar die waren allen niet geketend.
10   Latrine (wc's)
11  Het oefenterrein
Het dak is een rekonstructie.
Je ziet de kleine vierkante
gaten waar de balken voor de
vloer van de tweede verdieping
zaten.
11
Het Amfitheater: Waar mensen en dieren elkaar op leven en dood bevochten.
1)   Het amfitheater van Pompeii: Algemeen
2)   De spelen in het amfitheater. Wat was er te zien?
3)   Gladiatoren: de meest voorkomende soorten
4)   Wie waren de gladiatoren?
5)   Graffiti uit Pompeii
6)   Nogmaals het amfitheater van Pompeii
7)   Gladiatorenschool in Pompeii
8)   Gladiatorenschool / Ludus gladiatori
9)   Wat aten de gladiatoren?
10)  Wie betaalden de spelen?
11)  Spel en spannend verhaal
1)   Het amfitheater van Pompeii: Algemeen
2)   De spelen in het amfitheater. Wat was er te zien?
3)   Gladiatoren: de meest voorkomende soorten
4)   Wie waren de gladiatoren?
5)   Graffiti uit Pompeii
6)   Nogmaals het amfitheater van Pompeii
7)   Gladiatorenschool in Pompeii
8)   Gladiatorenschool / Ludus gladiatori
9)   Wat aten de gladiatoren?
10)  Wie betaalden de spelen?
11)  Spel en spannend verhaal
x
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen
Delen op facebook