Forum (stadshart) van Pompeii
tempels en openbare gebouwen
A  
AEDILES kantoor van het stadsbestuur: De wethouders
B   BASILICA rechtspraak
C   CURIA, de gemeenteraad.(Ordo Decurionum)
    volgens andere inzichten het stadsarchief (Sala del Tabularium)
D  DUUMVIRI kantoor van het stadsbestuur: De burgemeesters
E   GEBOUW VAN EUMACHIA    stoffen- en wolmarkt
M   MACELLUM voedselmarkt voor verse waren zoals vlees en vis
T   FORUM THERMEN een van de 3 badhuizen in de stad
TA TEMPEL VAN APOLLO
TC TEMPEL VAN FORTUNA AUGUSTA
TG TEMPEL VAN JUPITER
TL HEILIGDOM VAN DE LARES
TV TEMPEL VAN VESPASIANUS  of de tempel van de
 Genius van Augustus of de tempel van Mercurius. (de meningen zijn verdeeld)
--------------------------------------------
1
Tribunaal van de basilica, waar de rechters zaten
2 Toegangspoort tot de basilica    vanaf het forum
3  Zuilengang van het Samnitisch forum
4, 5, 6, 7
 
Standbeelden van de keizerlijke familie:     Claudius, Augustus, Agrippina, en Nero
   (Je ziet alleen de sokkels nog,
5 was een kleine triomfboog)
8   COMITIUM  verkiezingsgebouw, hier werd door de mannen  gestemd.
9   Zuilengang van het Romeins forum. In de  Samnitische periode waren al
   
stevige Dorische zuilen geplaatst.
   De Romeinen  plaatsen  daarboven een tweede galerij met
 slanke Ionische zuilen.
   Er waren drie  trappen vanaf het forum naar de tweede galerij.
   Je ziet de dubbele rij goed op de foto van de west kant van
    het forum
(28)
10
Podia voor veilingen, o.a. slaven
11 Apsis van het gebouw van Eumachia
12 Beeld van de priesteres Eumachia
13 Trap van de bovenverdieping naar de Via dell' abbondanza
14 Huis van het everzwijn (Casa del Cinghiale)
15 Offeraltaar, tempel van Vespasianus
16 De  ingangen tot het macellum en winkeltjes,  waaronder geldhandelaren (argentarii)
17 Tholos met 12 zuilen (De ruines van pilaren in een rondje  op de voorgrond)
18 (waarschijnlijk) beelden van de keizerlijke familie
19 vismarkt
20 Cella gewijd aan de staatsgoden: Jupiter, Juno en Minerva
    Alleen het hoofd van Jupiter is teruggevonden
21 Boog van Caligula
22 Boog van Tiberius, rechts zie je de zijkant van de tempel van
   Jupiter, links de winkeltjes van het macellum, en recht vooruit
   de Boog van Caligula
23 Boog van Germanicus, nu onooglijk maar vroeger bekleed
   met marmer en fraai versierd. Rechts zie je weer de tempel
   van Jupiter en op de voorgrond de stenen sokkels voor
 standbeelden
24 Latrines van het forum (openbare WC)
25 FORUM OLITORIUM graanmarkt.  Nu opslagplaats van vondsten uit Pompeii
26 MENSA PONDERARIA    officiële maten en gewichten
27 SUGGESTUM openbaar spreekgestoelte
28 Zuilengang van het Romeinse  forum  met twee verdiepingen.  (Onder Dorische zuilen, boven
  
 Ionische zuilen). Langs alle kanten van het forum behalve in het noorden, de kant
   waar de tempel van Jupiter en de twee erebogen waren.
29 Apollo als boogschutter
30 Herm van Mercurius.
31 Altaar uit de republikeinse periode
32 Ionische zuil met zonnewijzer
33 Diana als boogschutster
34 Via marina. Hier kom je tegenwoordig de stad in. Links de  ingang van de tempel
   
van Apollo,  rechts de muur van de Basilica
35 Via dell' abbondanza
Toen ik Pompeii bezocht kwam ik net als mijn medetoeristen  via de Porta Marina binnen. De weg ernaartoe begon ooit op zeeniveau en loopt omhoog naar deze stadpoort.
Dan volg je de Via Marina tot aan het forum. Rechts van de Via Marina zie je de zijmuur van de Basilica. Aan de linkerkant de muur en de ingang van de tempel van Apollo.
Nu sta je op het forum. Vroeger zal je ogen tekort gekomen zijn. Rechts zijn de gebouwen voor het stadsbestuur en de rechtbank. Aan de overkant van het enorme plein zie je
de via dell' Abbondanza, die dwars door de stad naar de porta di Sarno loopt. Bijna voor je neus staan de sokkels waarop ooit de standbeelden van belangrijke mensen uit

de stad te zien waren.
Kijk je links dan zie je de eens prachtige en enorme tempel van Jupiter boven het forum uittorenen. Aan weerskanten staan erebogen, opgericht voor keizer Tiberius (de brede boog)

en Germanicus (de smalle boog).
Door deze poorten kom je het noorden van de stad en ook bij het oudste en mooiste badhuis, de forumthermen.Behalve aan de kant van de tempel van Jupiter, waren er langs alle

zijden dubbele galerijen.  Je ziet nu de resten nog van de dikke Samnitische zuilen onder, en de slanke Ionische zuiltjes boven. Ooit liepen er drie trappen naar de bovengalerij.
Wilde je naar de markt, dan had je keus genoeg.
Naast de via dell' Abbondanza was de wolmarkt, (gebouw van Eumachia), waarvan je nog steeds de grote deur met de wit marmeren omlijsting ziet. Daarnaast zie je nog de podia voor
openbare veilingen.
Aan de kant waar wij staan, was helemaal links naast de lange muur van de tempel van Apollo, de graanmarkt. (forum olitorium) Hier staat ook een klein gebouwtje waar de officiële

maten en gewichten van goederen, indien nodig, gewogen konden worden. (mensa ponderaria)
Voor de dagelijkse boodschappen moeten we naar de noordwest hoek. Vlakbij de poort van Tiberius zijn de twee ingangen naar het macellum. Dit was een grote markt waar je

verse vis en vlees en groenten kon kopen. In de kleine nisjes  aan de voorkant zaten winkeltjes en geldwisselaars.
Wanneer je nu nodig moest plassen moest je het ophouden tot voorbij de graanmarkt. Hier waren de openbare toiletten.
Het forum was uitsluitend voor voetgangers. Grote stenen onder de poorten en de twee toegangsstraten hielden rijdend verkeer tegen. Wanneer je de fresco's hieronder bekijkt zie je

dat ook op het forum zelf van alles werd verkocht. Onder de pilaren werd lesgegeven aan kinderen. Het moet er altijd een drukte van belang geweest zijn.
Het forum richting zuid
Forum richting noord.Gezicht op de tempel van Jupiter waarvan
je de zes pilaartjes in het midden van de foto ziet (de laatste
pilaar lijkt een schoorsteen)
Fresco uit Pompeii van het forum. Jammer genoeg niet in zo'n goede
staat, maar je kunt de levendigheid goed zien.
Hier de reconstructie. Links zit een koopman van gereedschappen
die is ingedut. Er is een klant en een bevriende man schudt hem
daarom wakker.
Rechts is een man die sandalen verkoopt met
vier (zittende) klanten.
Hier zat het stadsbestuur, werd rechtgesproken, waren de markten, de grote tempels, kwamen
handelaren, waren veilingen, werd er lesgegeven, rondgehangen en nog veel meer! Het was altijd een drukte
van belang, want dit was het bruisend economisch, religieus en politiek centrum van de stad.
Al deze prachtige scènes van het forum komen uit het atrium van de praedia van Julia Felix.
Voorbijgangers op het forum
bewonderen de
ruiterstandbeelden.
Let ook op de guirlandes tussen
de pilaren. Je ziet ze op alle
afbeeldingen.
Een hele grappige: Een schooltje
ergens op het forum. Een jongetje
dat stout was geweest wordt
vastgehouden door twee andere
jongens zodat de leraar hem met
een roede een pak op zijn billen
kan geven. De andere  jongetjes
houden angstvallig  hun ogen op
hun schrijfplankjes.
1) We kijken eerst naar het plattegrond en foto's van de diverse gebouwen en tempels.
2) Daarna algemene informatie over het forum
3) Hoe de Pompeijanen zelf het forum zagen aan de hand van fresco's
4) Hedendaagse reconstructies
1) Plattegrond en foto's van de diverse gebouwen
Luchtfoto van het forum en omgeving. Je kijkt richting noord. Alle foto's beneden kun je zoals altijd grootklikken.
A
D
B
E
M
C
T
TA
TC
TG
TL
TV
1
2
3
4, 5, 6, 7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2) Algemene informatie
Het forum was 157 bij 33  meter. Het was ooit helemaal betegeld met grote platen travertijn. Aan de zuidkant zie je nog de oude dikke Dorische zuilen van tufsteen uit
de Samnitische tijd. In de Samnitsche tijd was dit het marktplein. De tempel van Jupiter werd ook in de Samnitische tijd gebouwd, in de tweede eeuw v.Chr. De tempel
van Apollo was zelfs nog ouder, het werd in de derde eeuw v.Chr. gebouwd door de Grieken. Tijdens de aardbeving van  62 AD werd het forum zwaar beschadigd.
De Pompeianen grepen dit aan om, naast restauraties, het forum te verfraaien. De bedoeling was het hele forum te omringen
met  ipv een enkele, een dubbele zuilengalerij.
De wederopbouw was in volle gang toen de fatale vulkaanuitbarsting in 79 AD aan alles een definitief einde maakte.
3) Fresco's van het forum uit Pompeii
4) Reconstructies
Dit vind ik de allemooiste reconstructie van
het forum die ik ken. Je kijkt naar de tempel
van Jupiter.
Meestal wordt de basilica afgebeeld met een
open dak. Ik ben het met de tekenaar van deze reconstructie
(Giovanni Lattanzi) eens dat het waarschijnlijk een

gesloten dak was.
Verkopers van kleding en koperen
vaatwerk op het forum.
Reconstructie van William Gell (1777–1836).
Een aanklager houdt een betoog
voor de rechters. De beschuldigde
staat voor hem.
x
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen
Delen op facebook