klik op de kaarten voor
een vergroting
Pompeii lag ooit ongeveer 500 meter van
zee en nu 2 kilometer! Het is moeilijk voor
te stellen.
Ter verduidelijking: Tijdens de
vulkaanuitbarsting van 79 AD  werd de zee
als het ware verder zeeinwaarts gestuwd.
Daardoor kwam de kustlijn verder te liggen.
Aan de oostkant van de stad liep de rivier
Sarnus (nu Sarno)

''Pompeii scavi' is de antieke stad waar wij

het over hebben. De moderne stad er naast
heet ook Pompeii. Pompeii scavi ligt op
8 kilometer ZZO van
de Vesuvius.
De streek heet waarin Pompeii ligt heet
Campania, in Italië, ten zuiden van
Rome, aan de golf van Napoli.
Hedendaagse kaart van het gebied
Prachtige satellietfoto van het
gebied waarop de Vesuvius
duidelijk zichtbaar is.
De omgeving van de
Vesuvius nu...
Er wonen zo'n 2 miljoen
mensen in het nog steeds
zeer gevaarlijke gebied.
Oude kustlijn
Brrrrr de krater van de Vesuvius
Hier zie je duidelijk hoe de stad Pompeii
ooit aan zee en de rivier de Sarno lag.

(Reconstructie)
De vesuvius
Google earth 2007
De Vesuvius en het oude Pompeii.
Dom hè, al die nieuwe dorpen en steden op
de flanken van de Vesuvius. Het staat vast

dat deze reus opnieuw zal uitbarsten.
We weten alleen niet wanneer.
Het hoogtepunt van mijn kleine collectie kaarten. De Tabula Peutingeriana.
Dit is een Romeinse kaart waarmee begonnen werd door generaal Marcus Vipsanius Agrippa in 30 v.Chr.
De kaart werd tot ongeveer 250 na Chr. voortdurend aangepast met nieuwe informatie.
Het is niet een kaart zoals wij gewend zijn te lezen, maar een wegenkaart van plaats A naar B zonder te letten op de juiste weergave

van het gebied en verhoudingen. De afstanden werden in Romeinse mijlen (milia passuum) aangeduid.Het was voornamelijk van
belang om de marsafstanden en rustplaatsen, belangrijkste plaatsen en tempels aan te geven.
Deze kaart werd in de loop der eeuwen talloze malen gekopieerd. Met alle fouten die daarbij ingeslopen
zijn. De oudste kopie van deze kaart die bewaard is gebleven komt uit de 13de eeuw.
Deze overgeleverde kaart is 38cm hoog en bijna 7 meter lang. Het bestond uit 12 delen.1 deel is verloren gegaan.
Ene Conrad Celtis (1459-1508) duikelde de kaart op en gaf hem door aan ene Konrad Peutinger (1465-1547).
Die de kaart wegstopte in zijn bibliotheek en weer vergat.Geen idee waarom deze kaart zijn naam draagt.  
De eerste druk was in 1599.
Links zie je het deel van zuid-Italië
met de ons bekende steden Pompeii, Neapolis, Oplontis etc. (Pompeii in blauw kadertje).
Dat Pompeii weggevaagd was, bleek na al die honderden jaren nog niet doorgedrongen te zijn. De belangrijke
militaire haven Misenum is er nooit bijgetekend. Om meteen even 2 foutjes in het ons welbekende gebiedje vast
te stellen.                                       
De Tabula Peutingeriana
Kaarten van Pompeii, de Vesuvius en omgeving
Hedendaagse kaart  met de Vesuvius
Zoals het eruit zag in 79 AD.
Je ziet ook de hoofdwegen in

het rood.De via Domitiana, een
verlenging van de via Appia,werd
pas in 92 AD aangelegd.
Pompeii was toen al van de kaart
geveegd.
Google earth: Pompeii.
De Vesuvius geprojecteerd op Amsterdam.
Nu zie je pas goed hoe groot de vulkaan is.
Delen op facebook
x
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen