Plattegrond van Pompeii
plattegrond pompeii
Geschiedenis van de stad
INSULA 3
15-18 Vollerij van Sestius Venustus
INSULA 4
5 Casa del Citarista / Huis van de citerspeler
INSULA 6
2 Casa del Cryptoportico / Huis van de Cryptoporticus
7
Fullonica di Stephanus / Vollerij van Stephanus
15
Casa dei Ceii / Huis van de Ceii
INSULA 7
7 Casa del Sacerdos Amandua / Huis van de priester
Amandus
10-12
Casa dell' Efebo / Huis van de Ephebus
INSULA 8
1 Bottega del Fruttivendolo Felix / Huis en winkel van
Felix de fruitverkoper
INSULA 2
2 Casa di D. Octavius Quartio / of: huis van Loreius
Tiburtinus
INSULA 3
3 Casa della Venere in conchiglia / Huis van Venus Marina
INSULA 4
2 Praedia di Giulia Felice / Villa van Julia Felix
INSULA 6
Anfiteatro / Amphitheater
INSULA 7
Palestra grande / Grote Palestra
INSULA 2
1 Casa di A. Trebius Valens /  Huis van A. Trebius Valens
INSULA 4
3 Casa del Moralista / Huis van de moralist
INSULA 1
26 Casa di Lucius Caecilius Jucundus / Huis van L. Caecilius Jucundus
INSULA 2
i Casa delle Nozze d'Argento / Huis van de zilveren bruiloft
INSULA 4
a / 11  Casa di M. Lucretius Fronto / Huis van M. Lucretius Fronto
INSULA 5
3 Casa dei Gladiatori / Huis van de Gladiatoren
INSULA 1
6- 8 Casa delle Vestali / Huis van de Vestalen
9-10
Casa del Chirurgo / Huis van de chirurg
INSULA 2
4 Casa di Salliustius / Huis van Sallust
INSULA 3
19-20 Taberna Fortunatae
INSULA 5
1-3 Casa di Nettuno / Huis van Neptunis
INSULA 6
1 Casa di Pansa / of Domus Cnaei Allaei Nigidi Mai
(dat klinkt toch als een gedicht!)
INSULA 7
23 Casa di Apollo / Huis van Apollo of Domus M. Herenulli
Communi
s
REGIO IV
Moet nog opgegraven worden.(Sta al met schep in de hand!)
Hieronder de meest beroemde (nu) en belangrijke plekken (toen) in Pompeii.
Sommige gebouwen zijn niet toegangelijk voor publiek.
In rood openbare gebouwen.
Onder REGIO zie je het nummer van de INSULA en daaronder het NUMMER van de ingang en de naam van de bezienswaardigheid.
INSULA 9
1 Casa dell'impluvio / Huis van het mooie impluvium
5-7
Casa del frutteto / Huis van de boomgaard
INSULA 10
4 Casa del Menandro / Huis van Menander
11 Casa degli Amanti / Huis van de geliefden
INSULA 12
1-2 Casa del Forno Huis met de oven of: Pistrinum van
Sotericus (pistrinum=bakkerij)
8
Garumwinkel van Aulus Umbricius Scaurus
INSULA 15
3 Casa della Nave Europa / Huis van het schip Europa
INSULA 21
2-6 Orto dei fuggiaschi
Of: Plek van de vluchtelingen.
(Veel slachtoffers zijn hier gevonden die waarschijnlijk
via Porta Nocera de stad uit probeerden te komen)
INSULA 8
3 en 5 Casa del Poeta tragico / Huis van de tragische dichter
22
Casa della  Fontana granda / Huis van de grote fontein
23
Casa della Fontana piccola / Huis van de kleine fontein
INSULA 9
2 Casa del Meleagro / Huis van Meleagro
3-5 Casa del centauro / Huis van de centauro
6
Casa dei Dioscuri / of: Huis van Castor en Pollux
INSULA 10
7 Casa dell'
ancora
/ Huis van het anker
11
Casa del Naviglio / Huis van het schip
INSULA 11
9-10 Casa del Labirinto / Huis van het labyrint
INSULA 12
5 Casa del Fauno / Huis van de faun
Behalve (waarschijnlijk) winkel 4 en 6 was dit hele Insula van het
Huis van de Faun
INSULA 5
11-22 Modern restaurant (Gruwelijk!Wie verzint zoiets!) waar vroeger winkeltjes en
thermopolia waren.
24 Terme del Foro / Forum thermen
INSULA 7
Tempio di Apollo / Tempel van Apollo
Forum olitorio / graanopslagplaats; nu depot van archeologische vondsten
Openbare Latrine
INSULA 8
Foro civile / Forum
Tempio di Giove / tempel van Jupiter
INSULA 9
Edificio di Eumachia / Gebouw van Eumachia
Santuario dei Lari Pubblici / Heiligdom van de openbare Lares
Tempio di Vespasiano / Tempel van Vespasianus
Macellum / Markt
INSULA 12
Lupanare / Bordeel
INSULA 16
Huis van Aulus Umbricius Scaurus en zoon
INSULA 1
Basilica
Tempio di Venere /
Tempel van Venus Pompeiiana
Villa Imperiale / Keizerlijke villa
INSULA 2
Tempio Dorico / Dorische tempel
Edifici municipali / "kantoren"  van de aediles en Duovirs
INSULA 3
Comitium
Casa del Cinghiale I / Huis van het everzwijn
INSULA 4
Huis van Cornelius Rufus
INSULA 7
Foro triangolare / Driehoekig forum
Teatro grande / Grote theater
Quadriportico dietro il teatro / barakken voor gladiatoren achter het theater
Odeion / Odeon (kleine theater)
Tempio di Iside / Tempel van Isis
INSULA 1
Huis van Marcus Epidius Rufus
INSULA 2
Thermopolium van Asellina
INSULA 4
Terme Centrali / Centrale thermen
INSULA 7
Vollerij van Verecundus
INSULA 13
Casa di C. Iulius Polybius / Huis van Julius Polybius       
INSULA 14
Casa di M. Obellius Firmus / Huis van M. Obelius Firmus
EXTRA: De zeer gedetailleerde  plattegronden getekend door Hans Eschebach
Straatnamen. Let wel: dit zijn
allemaal moderne namen.
De stad Pompeii is in 9 grote stukken (regio's) verdeeld. Deze worden in Romeinse cijfers weergegeven.
De regio's zijn weer onderverdeeld in Insulae. Dit zijn de "wijken" van de stad. Ze zijn Arabisch genummerd.
Soms kan een woonhuis een heel Insula in beslag nemen.
Een verdere onderverdeling is de ingang naar huizen en winkels. Deze zijn ook Arabisch genummerd.
Om een voorbeeld te geven: Het beroemde huis van de Vettii heeft als officieel adres: RegioVI, insula 15, ingang 1, oftewel
VI,15,1
Op de kaart hieronder worden de regio's en insulae getoond. Voor de precieze plaats van huizen en winkels kun je op de detailkaart
van een regio op het nummer van de insula klikken en dan zie je alle ingangen met hun nummers.
Wil je dus het huis van de Vettii opzoeken en je hebt het adres
VI,15,1, dan ga je naar de detailkaart van regio VI, je klikt
op insula
15 en ziet dan de ingang van het huis van de Vettii, ingang nummer 1.
REGIO I
REGIO II
REGIO III
REGIO V
REGIO VI
REGIO VIII
REGIO IX
Gedeeltelijk opgegraven
Gedeeltelijk opgegraven
Gedeeltelijk opgegraven
INSULA 1
8 ingang tot de Terme Stabiane / Stabiaanse thermen
Het grote complex had ingangen en winkeltjes op nr 14, 15, 16,
17, 48, 50 en 51
36 Bakkerij van Modestus
40  Casa di Marte e Venere / Huis van Mars en Venus
INSULA 2
6 Huis van bakker T. Terentius Neo
45 Casa dell'Orso Ferito / Huis van de gewonde beer
INSULA 4
1Tempio della Fortuna Augusta / Tempel van Fortuna Augusta
48 Casa di Caccia Antica / Huis van de antieke jacht
REGIO VII
1
2
3
4
5
6
10
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Pompeii 2010
(Google earth)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gedeeltelijk opgegraven
x    
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen
Delen op facebook
ECHT ALLES !!

REGIO 1
REGIO 2
REGIO 3
REGIO 4
REGIO 5
REGIO 6
REGIO 7
REGIO 8
REGIO 9