Huis van Aulus Umbricius Scaurus
regioVII, insula 16, ingang 15
De garum werd vanwege de ontzettende stank van rottend vis  hoogst waarschijnlijk buiten de stadsmuren  aan de kust gefabriceerd.
Er is maar 1 bedrijf in Pompeii gevonden waar het product was opgeslagen en blijkbaar verder werd verfijnd en verkocht (En dat is onze winkel: Regio I, 12, 8).
Ook van de winkel  is zoals je kunt zien weinig  over.
En de winkel aan de via dell abbondanza
regio I, 12, 8
A. Umbricius Scaurus bouwde een garum-imperium op vanuit Pompeii. Garum is een vissaus die Romeinen bij zowat al het eten gebruikten zoals wij zout.
Hij had zeker 1, maar waarschijnlijk meerdere winkels in Pompeii en exporteerde zijn product niet alleen naar andere steden maar zelfs naar het buitenland.
In Zuid-Frankrijk, om precies te zijn Fos-sur-mer aan de Rhone-rivier, werd een urceus gevonden met zijn naam. Een urceus is een sierlijke amphora oftewel
aardenwerken kruik, met 1 handvat.
De winkel aan de via dell Abbondanza. Met woonhuis voor
degene die de winkel beheerde.
Aulus beheerde waarschijnlijk 1 winkel zelf en liet
meerdere winkels beheren door slaven en vrijgelatenen,
die volgens gewoonte zijn familienaam mochten aannemen.

Dit waren o.a. ene Umbricius Abascantus en Umbricius
Agathopus en de vrijgelaten vrouw Umbricia Fortunata.
Wie precies de winkel op deze plek aan de Abbondanza
beheerde is niet bekend.
Het prachtige woonhuis van pa
Aulus. Met uitzicht op zee, de zee waaraan hij zijn

inkomsten als garumhandelaar te danken had.
De beroemde opgraver van Pompeii,  Mau,  noemde

dit huis in eerste instantie "Het huis vlakbij Porta Marina"
Wat nogal vaag is.
Een huisdeur verderop in noordelijke
richting (VII.16.17/20/21) was het
meer dan prachtige huis van Fabius Rufus.
Maar de aandacht van de opgravers ing
uit naar nummer 12, de naaste buren aan
de zuidkant van het huis.
De villa is roodomlijnd.
Het plattegrond van de villa van
Aulus Umbricius Scaurus en zijn
familie. Er is erg weinig van
over!!!
Onder de rode lijn ligt het lagere
gedeelte.
A
C
At
V
En wat doe je als diepbedroefde en rijke vader? Je laat een mooi grafmonument bouwen.
Daartoe kreeg de vader van de stad ook nog eens 2000  denarii
Nu, dit zegt wel genoeg. J
e kijkt vanuit de hoofdingang
naar wat ooit het atrium was.
De noordkant is bijna

helemaal verdwenen.
Aan de zuidkant kun je
nog de cubiculae en ala
herkennen.
C
C
Wat er over is van de
lager gelegen verdieping.
In de 4 hoeken van het impluvium vind je mozaïeken
van urceii met de naam van Aulus en en zijn producten
waar hij dus blijkbaar reuzetrots op was: Garum!!
Je ziet hier twee van de mozaïeken.
De zoon van A. Umbricius Scaurus, met dezelfde voornaam,  nam de handel niet over
maar ging de politiek in en schopte het tot duovir van Pompeii (zeg maar burgemeester)  
Helaas stierf de zoon nog voor zijn vader. Wat een slag moet dat geweest zijn
De zoon kreeg de eer van een ruiterstandbeeld op het Forum, betaald door de stad.
Impressie van  terraswoningen op de insula occendentalis,
de strook langs de stadsmuur aan de westkant van de stad,

tamelijk steil aflopend naar de kust en de zee. De porta Marina
was de ingang vanaf de kust (en de nooit gevonden haven) naar
de stad. Dezelfde poort is nu de hoofdingang van de opgravingen.
Op de kuststrook beneden waren de Thermen Suburbane (badhuis) bijna  
afgebouwd.
Al deze villas keken uit op de zee. En op de
kuststrook  beneden,  waar net buiten de
stadsmuren het  nieuwste badhuis in aanbouw was:
De "Suburbane thermen". De  thermen hadden

als bijzonderheid grote ramen met uitzicht op zee.
De villas lagen tegen / of op de stadsmuur van

Pompeii en waren gebouwd op meerdere terrassen
omdat het hieraf steil omlaag naar het strand
(zeeniveau) ging. Het huis van A.Umbricius
Scaurus bestond uit twee terrassen. Het huis van
Fabius Rufus  had er zelfs drie!
Je ziet hier de garumfabriek van Baelo Claudia in wat nu Spanje heet.
Deze garum werd ook naar het Romeinse rijk  geëxporteerd.
En de winkel aan de via dell abbondanza
regio I, 12, 8
A VMBRICIO A F MEN | SCAVRO | II VIR I D | HVIC DECVRIONES LOCVM MONVM |
ET HS IN FVNERE ET STATVAM EQVSTR | IN FORO PONENDAM CENSVERVNT. |
SCAVRVS PATER FILIO.
Urceus en Amphora met  restanten
van garum. Uit de winkel.
(Nu in het museum van Boscoreale)
De rechterbuurman van  Scaurus. (Het huis van Fabius
Rufus)
Ze hadden allevier een ander opschrift Ze verwezen
naar de soorten garum die hij maakte en het "etiket" (titulus) van
Scaurus.
Er was "Optimum" ("het allerbeste"), "Primum" ("Beste kwaliteit"),

en "Gari flos" ("De bloem van garum" ongetwijfeld de slechtse
kwaliteit maar het wordt mooi verbloemd)
Dolium (enorme voorraadpot meestal voor
3/4 in de grond om de inhoud koel te
houden.) uit de winkel met resten van
ansjovis (bestanddeel van garum)
Titulus oftewel etiket van
Scaurus op de urceus  
hierboven.
"G(ari) F(los) SCOMBR(i)
SCAVRI
MAR
L. MARI PONICI "
" Bloem van garum makreel
Scaurus
L. Marius Ponicus
verscheepte het"
Titulus van Scaurus "G(arum)
F(los) scombri scavri (=Scauri)
ex officina ninhtus(?)


"Bloem van garum makreel
Scaurus
vanuit de winkel van Ninhtus"
Er zijn ongeveer 50 vaten garum met zijn naam gevonden in en buiten Pompeii, zoals Boscoreale en Boscotrecase. En zoals al eerder vermeld: zelfs in Zuid-Frankrijk
is een urceus met zijn etiket gevonden.
Bijzonderheid: Scaurus produceerde  diverse soorten garum en sommigen waren op makreelbasis (Waar ik fout dacht dat het hoofdbestanddeel altijd ansjovis was).
Hoewel Pompeii beroemd was om zijn garum is er bijzonder weinig van de
garumindustrie teruggevonden.
Ok: mijn advies: doorgraven!! Ook buiten de stadsmuren!!
A...Ala (zijvleugel open naar atrium)
An..Andron (gang tussen atrium en achterhuis)
At..Atrium (officiële ontvangsthal)
C...Cubiculum (slaapkamer)
Cu..Culina (keuken)
E...Exedra (tuinkamer, vaak met apsis= halfronde nis)
F...Fauces (gang tussen vestibulum en atrium)
L...Latrina (wc)
P...Peristylium (tuin met rondom zuilen en
wandelgang)
Ta..Tablinum (kantoor/studeerkamer)
T...Taberna (winkel)
Tr..Triclinium (eetkamer)
V...Vestibulum (klein voorportaal hoofdingang)
x    
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen
Delen op facebook