Het uitgaanscentrum van Pompeii
~~~ Driehoekig forum met het theater en odeum ~~~
De ingang tot het driehoekig forum was aan de noordkant en was een poortgebouw (propylaeum )
met 6 Ionische  zuilen en twee ingangen.
Het terrein hierachter had een eigenaardige langgerekte driehoekige vorm; vandaar de naam.
Het lag iets hoger dan de rest van de stad, op glooiende hellingen die  aan de zuidkant steil afliepen naar zee.
Aan 2 zijden was het plein omgeven door een zuilengang met in totaal 95 Dorische zuilen. Niet aan de zuidkant
om het spectaculaire uitzicht op zee niet te blokkeren. Zie de impressie hieronder. Een goddelijke plek!
Het kleine theater, of odeum, had een vast, piramidevormig dak. Waarschijnlijk speciaal voor het geluid. Er werden
mimevoorstellingen gegeven. Anders dan nu betekende mime niet geluidloos!! Integendeel! En er mochten
vrouwen in meespelen. Dwz echte vrouwen in echte vrouwenrollen.
In alle andere voorstellingen werden
vrouwen gespeeld door mannen
. De mimevoorstellingen waren vol humor en meer voor het gewone volk
dan wat er in het grote theater vertoond werd. Maar soms trad er ook een dichter op die zijn nieuwste verzen
voordroeg voor een select publiek.
Er werden komedies en tragedies opgevoerd. Zeer geliefd waren de stukken van de kluchtschrijver Menander.
De Romeinse acteurs droegen maskers om hun personage (de persoon die ze voor moesten stellen) duidelijk te
maken. Er waren veel standaard types die iedereen meteen kon herkennen, zoals de slaaf, de meester, de oude
man, de onschuldige vrouw etc. De maskers waren van aardewerk en erg zwaar en warm om te dragen
Toneelspelers met maskers
(Pompeii)
Een goed bewaard voorbeeld van een
Romeins toneel uit Merida in Spanje.
Tragisch masker (Pompeii)
Fresco van de dichter Menander
waar het ' huis van menander'
naar genoemd is.
Beeld van acteur
die een komisch
masker draagt.
Een acteur speelde meerdere rollen. Wie hij uitbeeldde zag je door het masker wat hij droeg. De maskers zien er raar
uit, maar dat was omdat ze zichtbaar moesten zijn voor de achterste rijen. Ook schijnt de enorme mondopening gewerkt
te hebben als een soort versterker.
(Erg handig als je voor -tig mensen verstaanbaar moest zijn)
Als voorbeeld: je staat als acteur hier  >>
beneden op het  toneel en  al die mensen
willen je zien en verstaan (zonder
technische hulpmiddelen)
King's Visualisation Lab (KVL), gesteund door de Leverhulme Trust,  met een baanbrekend project bezig om fresco's
uit Pompeii in 3-D over te zetten.
Een voorbeeld hiervan is een fresco uit het huis van de cryptoporticus. Het is een afbeelding van een Romeins toneel.
Klik de laatste afbeelding groot en zie het effect!!
A
Nogmaals driehoekig forum
Odeum. Doorgang
tussen het  podium en
zitplaatsen. Er was
plaats voor 1,500 - 1,850
man
Reconstructies  van het
grote theater. Boven wat er
over is, daaronder  de
reconstructies
De theaterwijk. Je ziet het
grote theater (de
hoefijzervorm)
Daaronder palaestra en
rechts naast het grote
theater het odeum.
De prachtige ingang tot het
forum
Wanneer je de kaart groot
klikt, ligt het driehoekig
Forum en de theaterwijk in
het rode kader.
Dit was het oudste gedeelte van de stad. Wanneer je de stad inkwam vanaf de kust via de Porta Marina (de
huidige ingang van de opgravingen van Pompeii) liep je rechtdoor, langs het nieuwe forum, tot de Stabiaanse
thermen, en dan lag het aan de rechterkant, achter het huis van Holconius Rufus.
Gezien vanaf de zeekant
richting noord. Boven de
werkelijke situatie, onder een
reconstructie.
Wanneer je door 1 van de twee ingangen van het poortgebouw binnenkwam zag je als eerste de oudste
tempel van de stad. Deze Dorische tempel werd al in de zesde eeuw VOOR christus gebouwd. Eens was het
gewijd aan Hercules en later ook aan Minerva. Het werd altijd braaf opgebouwd na aardbevingen oorlogen etc.
maar meer als monument dan tempel. (Jaja, ook toen al had men historisch besef).
Dan zie je nog wat kleinere heiligdommen en dan dat schattige ronde gebouwtje met zuilen, dat stond om een
heilige put. Het was gebouwd in opdracht van de Samniet N. Trebius.
~~Speciaal om van het uitzicht te genieten was er een halfronde bank, met een sierlijk fonteintje en een
zonnewijzer.~~
Aan de oostkant van het driehoekig forum had je de theaterwijk. Je kwam er via een trap want het lag een stuk
lager. Dit was HET uitgaanscentrum van Pompeii.
Hier was het grote theater, het kleine theater (odeum) en het palaestra uit Samnitische tijd.
Dat is het rechthoekige terrein direct onder het grote theater.
Vroeger trainden hier de jongens van adel. Het was ook een pauze-rondwandel-gebied. De voorstellingen in de theaters konden
uren duren, dus even een luchtje scheppen was wel zo fijn.
Na de grote aardbeving in 62 AD werd het omgebouwd tot  trainingsveld en barakken voor gladiatoren.
Het grote theater werd gebouwd in een heuvelkom, zodat er van nature al een podium beneden en opgaande
zitplaatsen waren. Het stamt uit de derde eeuw voor christus! Het werd voortdurend verfraaid en bood plaats
aan wel 3800 mensen. Tussen 63 en 68 werd er een Romeins toneel gebouwd. Dit bestond uit een prachtige
façade met echte- en nep doorgangen.
Tegen de zon en de wind kon er een enorm zeil,
Velarium, gespannen worden. Soms werd het publiek besprenkeld met
geparfumeerd water. Dit werd vooraf aangekondigd in het programma.
Nog een luchtfoto van de
theaterwijk Je kunt goed de
de Dorische tempel op het
driehoekig forum herkennen.
Theatermaskers (Pompeii)
Vloermozaiek uit het ' huis van de tragische dichter'  
Je ziet acteurs zich verkleden en oefenen.
Er liggen diverse maskers klaar  voor gebruik.
Masker oude man.
Fresco uit het
Huis van Julia Felix
afbeelding van theater op
een fresco uit Herculaneum
Theaterscene
En nog een, nu uit Oplontis
Acteur kijkt naar maskers.
Theatermaskers
De trap naar de theaters
Reconstructie van het grote theater in
Pompeii. Je ziet het Velarium.
Reconstructie voorstelling
in het kleine theater
Drie acteurs spelen
roddelende vrouwen.
Mozaiek ui Pompeii.
Delen op faceboek
x    
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen