x
Ten tijde van de vreselijke ramp die Pompeii en andere steden en dorpen in de omgeving van de Vesuvius trof, was
Titus keizer van het Romeinse rijk. Wie was deze keizer, eerst verguist en later geliefd?
Vespasianus
Titus
Titus
Na de dood van de alom gevreesde Nero in 68 AD volgde een korte warrige periode met maar liefst drie opvolgers. In 69 AD
werd Vespasianus, op dat moment  militair bevelhebber in Judea, door zijn soldaten uitgeroepen tot nieuwe
Caesar (keizer)
Hij kwam niet uit een adellijke familie, sprak bijvoorbeeld slecht latijn, maar was wel een kundig militair. Al snel bleek
hij ook een uitstekende keizer te zijn. Hij was barmhartig, slim, en had een groot gevoel voor humor. Het was
gebruikelijk dat een keizer na zijn overlijden werd vergoddelijkt, en op zijn sterfbed in juni 79 schijnt Vespianus gezegd
te hebben 'o jee, ik vrees dat ik nu ga veranderen in een god'.
Zijn oudste zoon Titus Flavius Vespasianus  was zijn rechterhand en voorbestemd hem op te volgen. Toen zijn vader
werd uitgeroepen tot Caesar, volgde Titus hem op als militair bevelhebber in Judea, tijdens de eerste joodse opstand.
Hij sloeg de opstand neer en verwoestte daarbij de tempel van Salomon in Jeruzalem (70 AD). Tegenwoordig is het
enige wat rest van deze tempel de beroemde klaagmuur. Ter herinnering aan deze overwinning werd in Rome een
triomfboog voor Titus opgericht.
Triomfboog Titus
in Rome
Vespasianus op
latere leeftijd
Berenice
Titus,wat pondjes
zwaarder...
Aha, hier hebben we hem:
Domitianus! Ik vind dat hij de mond
van zijn vader heeft. Helaas geen
plaatje van zijn moeder.
TITUS
Titus
Titus deed alles om de slachtoffers van deze rampen schadeloos te stellen. Hij toonde zich, net als zijn vader, zeer ruimhartig
en wist zich al snel, ondanks zijn verleden, zeer geliefd te maken.
Helaas was Titus weinig tijd gegund zichzelf te bewijzen. Maar misschien was dat maar goed ook, want het geld
wat zijn vader zo goed beheerd had ging er in een rap tempo doorheen. Titus hield van grote bouwwerken oprichten,
feesten, en was ook erg veel geld kwijt aan de slachtoffers van de diverse rampen.
Hij stierf na twee korte jaren keizer geweest te zijn, in 81 AD. Boze tongen beweren dat hij vergiftigd werd door zijn jongere
broer Domitianus, die hem zou opvolgen.
Lichtpunt in zijn korte regering was de opening van het Flavius amphitheater in Rome, waarvan de bouw begonnen
was onder zijn vader. Het is nu bekend als het wereldberoemde 'colloseum'. De openingsspelen waren spectaculair en
duurden 100 dagen.
Ook liet hij een gouden standbeeld en ivoren ruiterstandbeeld oprichten voor zijn vermoorde vriend Brittanicus.
In het jaar 70 werd Titus consul. De verovering van Jeruzalem bracht hem grote faam. Sommigen waren bang dat hij
zijn vader van de troon wilde stoten, maar Titus is altijd meer dan loyaal aan zijn vader geweest. Hij had ook niets te
vrezen, want zijn vader had al zeer duidelijk gemaakt dat hij wilde dat Titus hem zou opvolgen. Overigens was het
Titus die er grotendeels voor gezorgd had dat zijn vader door de soldaten tot Caesar werd uitgeroepen. Min of meer
samen, Titus als consul en zijn vader als Caesar, hebben ze geregeerd tot 79 AD. Toen stierf Vespasianus, na een kort
ziekbed. Titus was altijd degene geweest die de vuile zaakjes voor zijn vader opknapte. In 79 werd er bijvoorbeeld
een complot tegen het leven van z'n vader ontdekt. Titus nodigde een van hen uit voor een diner bij hem aan huis, en
liet hem daar neersteken. Dat was niet de eerste keer, al eerder had hij via een doorzichtig complot politieke
tegenstanders laten ombrengen. Hierdoor, en door z'n vele uitspattingen op jonge leeftijd, was hij absoluut niet geliefd
bij het volk. De mensen vreesden in hem een nieuwe Nero. Wat ook niet hielp was zijn openlijke verhouding met
Berenice. De Romeinse burgers hadden meer dan genoeg van relaties van een keizer met een buitenlandse koningin,
zoals ooit Julius Caesar en de Egyptische Cleopatra.
Na de dood van zijn vader werkte Titus hard aan een beter imago. Hij stuurde zijn grote liefde Berenice, zeer tegen
haar en zijn zin in naar huis. Een complot tegen zijn leven werd gewoon genegeerd en de aanklacht van hoogverraad
werd afgeschaft. Het netwerk van informanten, gevreesd tijdens Nero, werd grotendeels ontmanteld. Twee maanden
na de dood van zijn vader barstte de Vesuvius uit en verwoestte Pompeii, Herculaneum, Stabiae, Oplontis, Boscoreale
en Boscotrecase.
Bijna terzelfder tijd was er een vreselijke brand in Rome, die drie dagen woedde. Alsof dit niet genoeg was brak er ook pest uit.
Titus (geboren in 39 AD) groeide op aan het hof. Hij was de beste vriend van de zoon van keizer Claudius, Brittanicus.
Toen deze later,op bevel van Nero, vergiftigd werd, schijnt Titus overmand door verdriet, van hetzelfde gif
gedronken te hebben, waarna hij maanden ziek is geweest. Titus was fysiek enorm sterk, knap van uiterlijk hoewel
gedrongen, en ook een begenadigd kunstenaar. Hij schijnt een fantastisch goed geheugen gehad te hebben, kon goed
dichten en ook goed handschriften vervalsen. Met hetzelfde gevoel voor humor als zijn vader heeft hij gezegd dat hij
eigenlijk de beschermheer van de vervalsers zou moeten zijn.
Hij ging zich in z'n jeugd aan uitspattingen te buiten, net zoals Nero, die toen keizer was.
Titus schijnt erg verliefd geweest te zijn op de joodse koningin Berenice. Zij was de  zuster van Herodus agrippa II en
samen met hem regeerde ze over delen van Palestina en Syrie. Zij was een trouw vazal van de Romeinse
keizer, maar haar onderdanen kwamen in opstand tegen de Romeinse overheersing. Titus had haar na de scheiding van
zijn tweede vrouw naar Rome laten komen, waar ze samen een aantal jaren gelukkig leefden.
Onderzoek, tekst en webdesign Sione van Walderveen