Bekende mensen in Pompeii
Met excuses aan alle mensen wier namen we niet meer kennen...
- Een naam die voortdurend naar voren komt is die van de bankier Lucius Caecilius Iucundus
- Je had de beroemde Eumachia voor wie zelfs een standbeeld werd opgericht op het Forum.
Een rijtje van mensen die mij interesseren en die iedereen in de stad wel kende (niet persoonlijk misschien maar vast wel van naam):
Lucius Caecilius Iucundus
- Poppaea, de vrouw van keizer Nero, haar familie woonde in of nabij Pompeii.
Tot nu toe 2 mannen en 2 vrouwen...Mannen waren natuurlijk veel belangrijker in die dagen. Misschien kom ik op nog wat namen van mannen ...
De beroemde bankier van Pompeii.
x
In feite was hij een argentarius.
Een argentarius was een tussenhandelaar. Hij kocht handelswaar van verkopers.
Kopers konden die spullen dan bij hem op de pof kopen en in een vooraf bepaalde tijd (van een paar maanden tot soms wel een jaar) in  termijnen terugbetalen.
De argentarius ontving hierover een commissie (
merces).Lucius kreeg tussen de 1-4 %.
De handelswaar kon van alles zijn. In het geval van onze Lucius vaak slaven.
Onder dezelfde voorwaarden werd ook geld uitgeleend, net als bij een tegenwoordige bank. 
Lucius werd tegen het einde van de regering van Augustus geboren.(ongeveer 14 AD)
Hij was de zoon van een vrijgelatene, Felix. Deze Felix was ook bankier.
Waarschijnlijk is Lucius omgekomen  tijdens de grote aardbeving in 62 AD. Aanwijzing hiervoor is dat zijn administratie een paar dagen voor de aardbeving ophield en daarna niet meer werd bijgehouden.
Er zijn in zijn huis 153 wastabletten met administratie gevonden. Uit deze administratie  blijkt dat hij met alle lagen van de bevolking contacten had.
16 tabletten waren overeenkomsten met het bestuur van de stad Pompeii. 17 tabletten gingen over zijn rol als tussenhandelaar. De overige tabletten gingen over "gewone" kleine geldleningen aan allerlei mensen.
Een paar wastabletten van Lucius
Caecilius Iucuntus.
1- Umbricia Januaria verklaart dat zij van Lucius Caecilius Jucundus 11,039 sestertii heeft ontvangen welk bedrag
Lucius Caecilius Jucundus zoals overeengekomen  ontving van een veiling ten behoeve van Umbricia Januaria, de commissie is hiervan afgetrokken. Gedaan te Pompeii, op de 12de van december, tijdens het consulschap van  Lucius Duvius and Publius Clodius.(56 n.Chr.) (Hierna volgen de namen van getuigen)
Wat voorbeelden:
2- Op 18 juni tijdens het duumviraat van Lucius Veranius Hypsaeus en Lucius Albucius Justus, verklaar ik, Privatus, slaaf van de colonie Pompeii, op schrift dat ik van Lucius Caecilius Jucundus 1,675 sestertii heb ontvangen, en hiervoor, op 6 juni, 1000 sestertii als huur voor het gemeenschappelijke weiland. Gedaan te Pompeii, tijdens het consulschap van
Gnaeus Fonteius en Gaius Vipstanus (59 n. Chr.) (hierna volgen de namen van getuigen)
Uhmm, hetzelfde prachtige beeld maar dan compleet. Moet toch wel oneerbiedig lachen om dat piemeltje...
Atrium van het huis van Lucius Caecilius Iucundus. Ja, er is weinig van over, maar het moet prachtig geweest zijn..
Lucius had twee zonen, Sextus Caecilius Iucundus Metellus en Quintus Caecilius Iucundus
Deze laatste is tegenwoordig beroemd omdat hij de hoofdrol speelt in de cursus Latijn van Cambridge (
een hele leuke cursus vol informatie die ik ook gevolgd heb)
Het altaar in het huis van
Iucundus met de beroemde
afbeelding van de aardbeving
van 62. (links op de rand van
het altaar)
x
Eumachia
Haar vader verdiende een klein fortuin in de baksteenindustrie. Ze trouwde met een man uit een van de oudste en rijkste families van Pompeii: de Numistrii Frontones. 
Ze kreeg de belangrijke openbare functie van priesteres van Venus en werd  patrones (beschermvrouwe) van de vollers.
In haar naam en in naam van haar zoon, Marcus Numistrius Fronto, liet ze op haar eigen kosten de wolmarkt bouwen aan het forum. Het gebouw was gewijd aan de Concordia Augusta en Pietas en was het grootste gebouw aan het Forum.
De vollers waren een belangrijke beroepsgroep in Pompeii. Vollers maakten, reinigden en herstelde stoffen, bv van de dure toga's.
De prachtige wolmarkt.
Het standbeeld van Eumachia, door vollers uit dankbaarheid opgericht.
Van haar zoon hebben we weinig meer vernomen. We weten dat hij kandidaat was voor duumvir  in ongeveer 2/3  na Chr.  Dit zou wel eens samen hebben kunnen vallen met de bouw van de wolmarkt, wat voor hem een aardig zetje in de goede richting zou hebben betekend. Maar hoe het afgelopen is niet bekend.
Nog een bewijs van haar macht en rijkdom was dit grafmonument wat ze voor zichzelf en leden van haar familie en huishouding liet maken. Het is een van de grootste tombes tot nu toe gevonden in Pompeii.
- Marcus Holconius Rufus. Zeg maar de mini keizer Augustus van Pompeii.
Haar man is waarschijnlijk vroeg gestorven, en Eumachia nam zijn wolhandel met veel succes over.
Binnen liet ze standbeelden neerzetten van keizer Tiberius en zijn moeder Livia.
x
Marcus Holconius Rufus
Kwam uit een zeer oude (misschien zelfs Etruskische) en eerbiedwaardige familie. Was een zeer rijk man door de handel in bakstenen en vooral door de wijn van zijn wijngaarden die zelfs tot in Rome verkocht werd.
We weten weinig van het begin van zijn politieke loopbaan in Pompeii. Maar we weten wel dat hij tijdens de regering van keizer Augustus 5 keer duumvir  is geweest en twee keer gekozen werd tot censor, een zeer eervol ambt.
Daarnaast was hij de hoogste priester van de "sacerdos Augusti", een nieuwe godsdienst ter ere van de keizerlijke familie.
De tempel van de genius Augusti lag aan het forum, tussen de markt en het gebouw van Eumachia.
Hoewel hij nooit belangrijk werd in Rome was het vast wel een troost dat hij ook tot ereburger van Pompeii werd benoemd
(
patronus coloniae), en door het volk als militair tribuun was gekozen. ( tribunus militum a populo)
Zijn standbeeld  stond zeer prominent voor de Stabiaanse baden.
In het grote theater had hij een speciale erezetel.(bisellium)
Zijn standbeeld.( nu in het museum van Napoli) Hoewel geen militair is hij wel zo afgebeeld.
Staat stukken stoerder.
De erezetel in het grote theater
M. HOLCONIO       M. F. RVFO
II. VIR. I. D.       QVINQVIENS
ITER. QVINQ.       TRIB. M. A. P.
FLAMINI AVG. PATII. COL. D. D.
"Marcus Holconius Rufus, zoon van Marcus, voor de 5de keer duumvir, voor de tweede keer censor, soldatentribuun  gekozen door het volk, hogepriester van Augustus, ereburger van de colonia, per decreet door de duoviri."
De tekst van de erezetel:
Hij moest hiervoor natuurlijk wel iets terugdoen en heeft op zijn kosten oa. de apollotempel hersteld en het theater verfraaid.
Vele mannelijke familieleden van de Holconi (inclusief onze Marcus) vinden we terug op verkiezinggraffiti in Pompeii.
Een hele machtige familie!!
Tekst van wastablet. Rood onderlijnt
de naam van Jucundus.
x
Poppaea Sabina (30-65 na Chr.)
Poppaea (spreek uit poppaaija) was de tweede vrouw van keizer Nero. Ze werd geboren in Pompeii.
Haar ouders waren Titus Ollius en Poppaea Sabina de oudere. Haar familie was niet echt rijk of machtig hoewel haar opa van moeders kant het tot consul had gebracht in 9 na Chr. Waar ze woonden in Pompeii is onbekend. (Dit geldt helaas voor alle bekende mensen hier behalve de bankier Lucius Caecilius Iucundus.)
Ja, ze was beeldschoon, onze Poppaea.
Tip: Zij  zwoer bij een bad in melk, elke dag.
Vast staat dat Poppaea altijd met veel liefde aan Pompeii terugdacht.
Ik zal het verder niet hebben over het even interessante als dramatische leven van Poppaea. Nee, belangrijk voor ons is haar "buitenhuisje". Dat stond in Oplontis.
Waarschijnlijk heeft ze haar man overgehaald het amphitheater van Pompeii, dat na rellen voor straf gesloten was, weer te openen.
Oplontis lag iets buiten Pompeii, richting Herculaneum. Het plaatsje heet nu Torre annunziata.
Hier stonden de prachtige villa's van de rijken en de villa van Poppaea was een van de mooiste.
De villa werd zwaar beschadigd tijdens de aardbeving van 62 na Chr. Tijdens de uitbarsting van de Vesuvius stond de villa leeg en werd of verbouwd, omdat er na de dood van Nero een nieuwe eigenaar was, of werd nog gerestaureerd na de aardbeving.
Het had een zwembad, eigen baden, gastenverblijven, tuinen, en de mooiste fresco's. De indeling was klassiek; dus een atrium, pyristilium etc. Alles erop en eraan. Het had een prachtige ruimte ten westen van het atrium wat waarschijnlijk een zomertriclinium was uitkijkend op zee.
Het was speciaal voor haar gebouwd. De voornaamste bedoeling was het imponeren van bezoekers.
Gruwelijke bijzonderheid: waarschijnlijk was het in deze villa dat Nero in een woede aanval zijn zwangere Poppaea zo in haar buik trapte dat ze aan de gevolgen daarvan overleed...(Niet dat zij zo'n lieverdje was, ze had ook wat moorden op haar naam staan...)
Plattegrond van de villa. De hoofdingang
bovenaan (nr. 21)
De prachtige hoofdingang en de tuin die
opnieuw beplant is. Pal daarachter zie je
de moderne stad. Geen gezicht!
Aaarch wat hebben ze met mijn villa gedaan??? Oh das de 21ste eeuw...
Dat lijkt op vroeger. Perystilium.
Dit herken ik ook. Dit was de colonade.
Nogmaals een  perystilium. Niet dat ik het echt herken...Maar ja, er waren er ook een paar he.
He, dat herken ik wel! Het atrium! Hier liggen wat voetstappen van me..
M'n badkamer. Waar is mijn bad met melk?
Die slaven van tegenwoordig!
Oja, deze kamer ken ik ook nog! Mooi he die fresco's! Ja, smaak heb ik wel.


Onderzoek, tekst en webdesign ©Sione van Walderveen     
   Gastenboek voor vragen en opmerkingen  op index  pagina